Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
12.01.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: DOO IT-KOS MOBILE PLUS KOSOVSKA MITROVICA - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

DOO IT-KOS MOBILE PLUS KOSOVSKA MITROVICA - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Пуно пословно име: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU I USLUGE IT-KOS MOBILE PLUS DOO KOSOVSKA MITROVICA- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Интернет страна:
Адреса: Лоле Рибара 31/12, 38220 Косовска Митровица
Контакт за приговоре:
Услуге које пружа DOO IT-KOS MOBILE PLUS KOSOVSKA MITROVICA - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
22.05.2009 28.08.2019 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
DOO IT-KOS MOBILE PLUS KOSOVSKA MITROVICA - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI 1000-211/1 1-01-3450-244/13 псд Територија Косова