Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
27.10.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: SRB Digital d.o.o. скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

SRB Digital d.o.o.
Пуно пословно име: SRB Digital d.o.o. Novi Pazar
Интернет страна: www.srbijadigital.rs
Адреса: Кеј 37. санџачке дивизије 29 А, 36300 Нови Пазар
Контакт за приговоре: Кеј 37. санџачке дивизије 29 А, 36300 Нови Пазар, 020620000, office@srbijadigital.rs
Услуге које пружа SRB Digital d.o.o.
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
29.07.2013 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-44/13-1 Рашки округ, Милутовац, Велика Дренова, Медвеђа, Београд
23.02.2015 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-6/15-2 Трстеник, Крушевац, Нови Пазар
05.12.2016 Изнајмљивање инфраструктуре која се користи за обављање делатности електронских комуникација SRB Digital d.o.o. 1-03-3450-226/16-1 Милутовац, Велика Дренова, Медвеђа
05.12.2016 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже SRB Digital d.o.o. 1-03-3450-226/16-1 Милутовац, Велика Дренова, Медвеђа
06.11.2017 Јавна говорна услуга фиксна
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-63/17-4 Нови Пазар, Трстеник, Крушевац
Мреже за које је регистрован SRB Digital d.o.o.
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
29.07.2013 Кабловска мрежа за приступ SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-44/13-1 Рашки округ, Милутовац, Велика Дренова, Медвеђа, Београд; Трстеник, Крушевац
08.11.2013 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) SRB Digital d.o.o. 1-01-3459-26/13-3 Милутовац, Велика Дренова, Медвеђа
14.09.2020 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz SRB Digital d.o.o. 1-01-349-102/20-1 Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Краљево, Врњачка Бања, Чачак, Чајетина
14.09.2020 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz SRB Digital d.o.o. 1-01-349-102/20-1 Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Краљево, Врњачка Бања, Чачак, Чајетина