Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
21.10.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR
Пуно пословно име: PRIVREDNO DRUŠTVO LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR
Интернет страна: www.lasernet.rs
Адреса: 1. MAJA 70, 36300 Нови Пазар
Контакт за приговоре: Кеј 37. Санџачке дивизије А 29, 36300 Нови Пазар, 020/332-332, laser@lasernet.rs
Услуге које пружа LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
22.12.2008 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1000-202/1 Рашки округ
05.12.2016 Изнајмљивање инфраструктуре која се користи за обављање делатности електронских комуникација LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1-03-3450-227/16-1 Нови Пазар, Сјеница, Тутин
05.12.2016 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1-03-3450-227/16-1 Нови Пазар, Сјеница, Тутин
Мреже за које је регистрован LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
18.07.2016 26.05.2020 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1-03-3450-42/16-2 Нови Пазар, Сјеница, Тутин
18.07.2016 26.05.2020 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1-03-3450-42/16-2 Нови Пазар, Сјеница, Тутин
05.12.2016 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1-03-3450-227/16-1 Нови Пазар, Сјеница, Тутин