Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
27.10.2020

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM
Пуно пословно име: KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM DOO NADRLJE, DRAGOVO
Интернет страна:
Адреса: Надрље бб, 35265 Драгово, Рековац
Контакт за приговоре: Левачка 1, 35260 Рековац, 065/8918188, levkomrekovac@gmail.com
Услуге које пружа KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
16.04.2009 30.04.2017 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM 1100-85/1 1-01-3450-242/13 псд општина Рековац
Мреже за које је регистрован KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
03.10.2016 30.04.2017 Кабловска мрежа за приступ KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM 1-03-3450-120/16-2 Рековац