Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
12.05.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: KTL NETWORK LOZNICA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

KTL NETWORK LOZNICA
Пуно пословно име: ДРАГАН ШАРЧЕВИЋ ПР КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ KTL NETWORK ЛОЗНИЦА
Интернет страна:
Адреса: Поп Лукина 2/II, 15300 Лозница
Контакт за приговоре: Поп Лукина 2/II, 065/8881137, sarcevicd@orion.rs
Услуге које пружа KTL NETWORK LOZNICA
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
06.08.2018 12.11.2019 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
KTL NETWORK LOZNICA 1-01-3450-43/18-1 1-01-3450-65/18 Лозница
03.12.2018 12.11.2019 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже фиксна
KTL NETWORK LOZNICA 1-01-3450-65/18-1 Лозница
Мреже за које је регистрован KTL NETWORK LOZNICA
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
06.08.2018 12.11.2019 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz KTL NETWORK LOZNICA 1-01-3450-43/18-1 Лозница
03.12.2018 12.11.2019 Кабловска мрежа за приступ KTL NETWORK LOZNICA 1-01-3450-65/18-1 Лозница
03.12.2018 12.11.2019 Оптичка мрежа за транспорт KTL NETWORK LOZNICA 1-01-3450-65/18-1 Лозница