Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
16.11.2022

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: SBB DOO BEOGRAD скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

SBB DOO BEOGRAD
Пуно пословно име: SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Интернет страна: www.sbb.rs
Адреса: Булевар Пека Дапчевића 19, 11010 Београд - Вождовац
Контакт за приговоре: Булевар Пека Дапчевића 19, 11010 Београд - Вождовац, 19900 od 0-24h, info@sbb.rs
Услуге које пружа SBB DOO BEOGRAD
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
23.10.2006 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
SBB DOO BEOGRAD 1000-11/1 1-01-3450-74/13 псд Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Сомбор, Пожаревац, Ваљево, Краљево, Кикинда, Лесковац, Зрењанин, Ужице, Шабац
24.01.2007 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
сателитска
over-the-top
SBB DOO BEOGRAD 1100-2/1 1-01-3450-74/13 псд Територија Републике Србије
20.02.2009 Пренос података (Укључујући M2M услуге) фиксна
SBB DOO BEOGRAD 1020-1/1 1-01-3450-74/13 псд Територија Републике Србије
21.05.2010 14.09.2020 Услуга преноса говора коришћењем Интернета фиксна
номадска
SBB DOO BEOGRAD 1010-3/1 1-01-3450-74/13 псд; Република Србија
09.03.2012 Јавна говорна услуга фиксна
SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-8/12-4, 1-01-3450-74/13 псд Република Србија
22.05.2013 14.09.2015 Услуге виртуелног мобилног оператора мобилна
SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-68/12-21, 1-01-3450-74/13 псд
27.11.2017 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже фиксна
SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-64/17-2 Република Србија
04.06.2018 Изнајмљивање инфраструктуре која се користи за обављање делатности електронских комуникација фиксна
SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-28/18-1 Република Србија
24.03.2020 Услуге са додатом вредношћу (SMS/MMS, пренос говора...) SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-18/20-1 Репубила Србија
04.07.2022 Услуга преноса говора коришћењем Интернета фиксна
номадска
SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-14/22-1 Република Србија
Мреже за које је регистрован SBB DOO BEOGRAD
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
26.12.2008 Кабловска мрежа за приступ SBB DOO BEOGRAD 1800-1/1 1-01-3450-74/13 псд Територија Републике Србије
26.12.2008 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) SBB DOO BEOGRAD 1800-1/1 1-01-3450-74/13 псд Територија Републике Србије
20.10.2009 Фиксна сателитска мрежа SBB DOO BEOGRAD 491/000507/001 - 491/000507/004 1-01-3450-74/13 псд Територија Републике Србије
20.12.2016 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz SBB DOO BEOGRAD Београд, Крагујевац,Кикинда,Крушевац, Ниш, Нови Пазар, Нови Сад, Пожаревац, Шабац, Сомбор, Трстеник, Ужице, Ваљево, Врњачка Бања,Вршац, Зрењанин 1-03-3450-205/16-2
26.12.2008 Оптичка мрежа за транспорт SBB DOO BEOGRAD 1800-1/1 1-01-3450-74/13 псд Територија Републике Србије