• Адреса
 • Вишњићева 8

  11000 Београд

  Република Србија

 • Телефони
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Факс
 • 011/3242-537

 • Рател на интернету
 • ratel@ratel.rs

  https://www.ratel.rs

Почетна странаЕвиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
14.10.2021

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

 1. Оператор: TELENOR DOO BEOGRAD
Тренутни критеријум прегледа задовољава 1 запис.
TELENOR DOO BEOGRAD
Пуно пословно име: TELENOR D.O.O. BEOGRAD
Интернет страна: www.telenor.rs
Адреса: Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд
Контакт за приговоре: Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд, 063/9000, reklamacije@telenor.rs
Услуге које пружа TELENOR DOO BEOGRAD
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
31.08.2006 Јавна говорна услуга фиксна
мобилна
TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 2 Лиценца за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
31.08.2006 Услуге са додатом вредношћу (SMS/MMS, пренос говора...) фиксна
мобилна
TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 2, Лиценца за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
31.08.2006 Пренос података (Укључујући M2M услуге) фиксна
мобилна
TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 2, Лиценца за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
31.08.2006 Пренос порука (SMS, MMS) мобилна
TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 2 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
31.08.2006 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
мобилна
TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 2 Лиценца за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
22.01.2010 01.07.2020 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже фиксна
TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге 1-КАБ-3451-1/10-7 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
31.08.2006 01.07.2020 Изнајмљивање инфраструктуре која се користи за обављање делатности електронских комуникација фиксна
мобилна
TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 2 1-КАБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
28.08.2012 Услуга преноса говора коришћењем Интернета фиксна
мобилна
TELENOR DOO BEOGRAD 1-01-3491-165/12-7 Република Србија
Мреже за које је регистрован TELENOR DOO BEOGRAD
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
31.08.2006 GSM мобилна мрежа TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 2 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
31.08.2006 UMTS /IMT2000 мобилна мрежа TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 стандардом бр. 2 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
22.01.2010 Јавна фиксна телефонска мрежа TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
22.01.2010 01.07.2020 Радио релејна мрежа за транспорт TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
22.01.2010 01.07.2020 Кабловска мрежа за приступ TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
22.01.2010 01.07.2020 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
22.01.2010 01.07.2020 Оптичка мрежа за транспорт TELENOR DOO BEOGRAD Лиценца за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Територија Републике Србије
25.03.2015 MFCN (подразумева и IMT) TELENOR DOO BEOGRAD 1-03-3450-28/16-1 псд Територија Републике Србије