Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
22.09.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: RADIO BELA PALANKA ЈP BELA PALANKA, BEŽIČNI INTERNET BELA PALANKA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

RADIO BELA PALANKA ЈP BELA PALANKA, BEŽIČNI INTERNET BELA PALANKA
Пуно пословно име: RADIO BELA PALANKA ЈP BELA PALANKA, BEŽIČNI INTERNET BELA PALANKA
Интернет страна: www.belpal.net
Адреса: Српских Владара 52, 18310 Бела Паланка
Контакт за приговоре: Српских Владара 52, 018/855032
Услуге које пружа RADIO BELA PALANKA ЈP BELA PALANKA, BEŽIČNI INTERNET BELA PALANKA
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
26.02.2010 07.04.2017 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
RADIO BELA PALANKA ЈP BELA PALANKA, BEŽIČNI INTERNET BELA PALANKA 1000-228/1 1-01-3450-268/13 Општина Бела Паланка