Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
13.09.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: YU VIDEO SAT скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

YU VIDEO SAT
Пуно пословно име: VARADINKA MARINKOVIĆ PREDUZETNIK, AGENCIJA ZA USLUGE U TELEKOMUNIKACIJAMA YU VIDEO SAT, PETROVAC
Интернет страна: www.yuvideo.net
Адреса: Бате Булића 13 Б, 12300 Петровац на Млави
Контакт за приговоре: Бате Булића бб, 12300 Петровац на Млави, 012/430000, prigovor@yuvideo.net
Услуге које пружа YU VIDEO SAT
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
19.07.2010 05.03.2019 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
YU VIDEO SAT 1000-242/1 1-01-3450-283/13псд, 1-01-3450-66/18-1 Жабари
Мреже за које је регистрован YU VIDEO SAT
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
06.06.2016 05.03.2019 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz YU VIDEO SAT 1-03-3450-51/16, 1-01-3450-66/18-1 Жабари
10.11.2016 05.03.2019 Кабловска мрежа за приступ YU VIDEO SAT 1-03-3450-125/16-2 Петровац