Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: VOYSAT DOO ADA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

VOYSAT DOO ADA
Пуно пословно име: TRGOVINSKO USLUŽNO DRUŠTVO VOYSAT DOO ADA
Интернет страна: www.stcable.tv.rs; www.voysat.com
Адреса: Маршала Тита 111, 24300 Бачка Топола
Контакт за приговоре: Вука Караџића 16, Бачка Топола, 024/4-155-166, office@sattrakt.com
Услуге које пружа VOYSAT DOO ADA
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
10.04.2007 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
VOYSAT DOO ADA 1000-94/1 1-01-3450-153/13 псд Територија општине Ада
06.08.2008 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
VOYSAT DOO ADA 1100-76/1 1-01-3450-153/13 псд општина Ада
Мреже за које је регистрован VOYSAT DOO ADA
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
26.03.2009 Кабловска мрежа за приступ VOYSAT DOO ADA 1600-5/1 1-01-3450-153/13 псд Подручје општине Ада