Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: VOIP TECH- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

VOIP TECH- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Пуно пословно име: VOIP TECH DOO BEOGRAD- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Интернет страна: www.voiptech.co.rs
Адреса: Мајке Јевросиме 15, 11103 Београд
Контакт за приговоре: Мајке Јевросиме 15, 11103 Београд, 011/3229237, office@voiptech.co.rs
Услуге које пружа VOIP TECH- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
21.07.2009 28.05.2018 Услуга преноса говора коришћењем Интернета VOIP TECH- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI 1010-32/1 1-01-3450-250/13 псд Република Србија