Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: W802 скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

W802
Пуно пословно име: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU W802 SOMBOR
Интернет страна: www.w802.com
Адреса: Венац Војводе Степе Степановића 36 III 5, 25000 СОМБОР
Контакт за приговоре: Венац Војводе Степе Степановића 36 III 5, 025/480802; 025/443055, w802.doo@gmail.com
Услуге које пружа W802
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
20.10.2009 31.12.2013 Услуга преноса говора коришћењем Интернета W802 1010-39/1 Република Србија
08.02.2007 31.12.2013 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
OGRANAK - W802 INTERNET 1000-41/1 Територија општине Сомбор
Мреже за које је регистрован W802
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
21.01.2011 31.12.2013 Оптичка мрежа за транспорт W802 1700-5/1 1-03-3450-8/10-1 Територија АП Војводине
21.01.2011 31.12.2013 Радио релејна мрежа за транспорт W802 1700-5/1 1-03-3450-8/10-1 Територија АП Војводине