Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD
Пуно пословно име: DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA INTERNETA BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD
Интернет страна: www.beotel.net
Адреса: Булевар војводе Мишића 37, 11040 Београд
Контакт за приговоре: Булевар војводе Мишића 37, 11040 Београд, 011/4255000, office@isp.beotel.net
Услуге које пружа BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
25.12.2006 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1000-38/1 1-01-3450-94/13 псд Територија Републике Србије
30.12.2008 Услуга преноса говора коришћењем Интернета BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1010-8/1 1-01-3450-94/13 псд Територија Републике Србије
13.12.2013 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
over-the-top
BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-329/13-1 Територија Републике Србије
07.04.2014 Јавна говорна услуга фиксна
BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-324/13-7 Република Србија
09.02.2015 Пренос података (Укључујући M2M услуге) фиксна
номадска
BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Република Србија
09.02.2015 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже фиксна
BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Република Србија
09.02.2015 Изнајмљивање инфраструктуре која се користи за обављање делатности електронских комуникација BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Република Србија
Мреже за које је регистрован BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
13.12.2013 Кабловска мрежа за приступ BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-324/13-1 Град Београд са приградским општинама, град Нови Сад са приградским општинама, општине Панчево и Инђија
13.12.2013 Пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ, стубови,радио рефлектори...) BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-324/13-1 Град Београд са приградским општинама, град Нови Сад са приградским општинама, општине Панчево и Инђија
13.12.2013 Оптичка мрежа за транспорт BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-324/13-1 Град Београд са приградским општинама, град Нови Сад са приградским општинама, општине Панчево и Инђија
09.02.2015 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Република Србија
09.02.2015 Радио релејна мрежа за транспорт BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Република Србија
09.02.2015 Радио-релејне везе у фреквенцијским опсезима (72-76/82-86) GHz BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD 1-01-3450-2/15-1 Република Србија