Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
13.09.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: BIGNET скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

BIGNET
Пуно пословно име: PRIVREDNO DRUŠTVO BIGNET DOO ZALOGOVAC
Интернет страна: www.bignet.rs
Адреса: Залоговац бб, 37257 Падеж, Залоговац
Контакт за приговоре: 37257 Падеж, Залоговац, 062/345763, bignetdoo@gmail.com
Услуге које пружа BIGNET
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
18.06.2010 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
BIGNET 1000-238/1 1-01-3450-279/13псд Централна Србија
Мреже за које је регистрован BIGNET
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
21.11.2016 BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz BIGNET 1-03-3450-109/16-2 Крушевац, Варварин, Трстеник, Александровац, Рековац
21.11.2016 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz BIGNET 1-03-3450-109/16-2 Крушевац, Варварин, Трстеник, Александровац, Рековац