Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: ASG NET скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

ASG NET
Пуно пословно име: DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ASG NET DOO NIŠ-MEDIANA
Интернет страна: www.asgnet.rs
Адреса: Романијска 19, Л3Б, 18000 Ниш
Контакт за приговоре: Романијска 19, Л3Б, 18000 Ниш, 069 4911911, office@asgnet.rs
Услуге које пружа ASG NET
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
31.08.2015 27.03.2017 Јавна говорна услуга фиксна
ASG NET 1-01-3450-40/15-1 Град Ниш, општина Медијана
31.08.2015 27.03.2017 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
ASG NET 1-01-3450-40/15-1 Град Ниш, општина Медијана
Мреже за које је регистрован ASG NET
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
31.08.2015 27.03.2017 Кабловска мрежа за приступ ASG NET 1-01-3450-40/15-1 Град Ниш, општина Медијана