Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad
Пуно пословно име: TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad
Интернет страна: www.teamnetmedia.rs
Адреса: Змај Огњена Вука 18, 21000 Нови Сад
Контакт за приговоре: Змај Огњена Вука 18, 21000 Нови Сад, 021/3270000, teamnetmedia@gmail.com
Услуге које пружа TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
29.08.2016 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad 1-03-3450-131/16-2 Нови Сад (сопствена мрежа), Жабаљ, Оџаци, Ниш, Лесковац, Бачка Паланка (изнајмљена мрежа)
29.08.2016 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
номадска
TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad 1-03-3450-131/16-2 Нови Сад (сопствена мрежа), Жабаљ, Оџаци, Ниш, Лесковац, Бачка Паланка (изнајмљена мрежа)
13.05.2019 Јавна говорна услуга фиксна
TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad 1-01-3450-12/19-3 Нови Сад, Чуруг (општина Жабаљ), Каравуково (општина Оџаци), Ниш, Липовица (општина Лесковац)
Мреже за које је регистрован TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
11.03.2019 Кабловска мрежа за приступ TEAMNET MEDIA DOO Novi Sad 1-01-3450-9/19-1 Нови Сад