Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
23.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: SERVERI DOO KRAGUJEVAC скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

SERVERI DOO KRAGUJEVAC
Пуно пословно име: Serveri d.o.o. Kragujevac
Интернет страна: http://www.businessworldmx.com
Адреса: Гаврила Принципа 20/4, 34000 Крагујевац
Контакт за приговоре: Гаврила Принципа 20/4, 34000 Kparyjeвaц
Услуге које пружа SERVERI DOO KRAGUJEVAC
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
04.05.2020 Пренос података (Укључујући M2M услуге) фиксна
SERVERI DOO KRAGUJEVAC 1-01-3450-24/20-2 Крагујевац
04.05.2020 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
SERVERI DOO KRAGUJEVAC 1-01-3450-24/20-2 Крагујевац
Мреже за које је регистрован SERVERI DOO KRAGUJEVAC
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
04.05.2020 Кабловска мрежа за приступ SERVERI DOO KRAGUJEVAC 1-01-3450-24/20-2 Крагујевац