Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: LONET KDS DOO скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

LONET KDS DOO
Пуно пословно име: Društvo LONET KDS DOO , Loznica
Интернет страна:
Адреса: Поп Лукина 2, 15300 Лозница
Контакт за приговоре: Поп Лукина 2, Лозница, 0603374530, sarcevicd@orion.rs
Услуге које пружа LONET KDS DOO
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
03.08.2020 01.04.2021 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
LONET KDS DOO 1-01-3450-33/20-2 Лозница
03.08.2020 01.04.2021 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже фиксна
LONET KDS DOO 1-01-3450-33/20-2 Лозница
03.08.2020 01.04.2021 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
LONET KDS DOO 1-01-3450-33/20-2 Лозница
Мреже за које је регистрован LONET KDS DOO
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
03.08.2020 01.04.2021 Кабловска мрежа за приступ LONET KDS DOO 1-01-3450-33/20-2 Лозница
03.08.2020 01.04.2021 Оптичка мрежа за транспорт LONET KDS DOO 1-01-3450-33/20-2 Лозница