Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
22.09.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: LONET DOO скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

LONET DOO
Пуно пословно име: Društvo LONET KDS DOO , Loznica
Интернет страна:
Адреса: Попо Лукина 2, 15300 Лозница
Контакт за приговоре: Поп Лукина 2, Лозница, 0603374530, sarcevicd@orion.rs
Услуге које пружа LONET DOO
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
16.07.2018 12.11.2019 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
номадска
LONET DOO 1-01-3450-41/18-2 Лозница
16.07.2018 12.11.2019 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
номадска
LONET DOO 1-01-3450-41/18-2 Лозница
16.07.2018 12.11.2019 Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже фиксна
номадска
LONET DOO 1-01-3450-41/18-2 Лозница
Мреже за које је регистрован LONET DOO
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
16.07.2018 12.11.2019 Кабловска мрежа за приступ LONET DOO 1-01-3450-41/18-2 Лозница
16.07.2018 12.11.2019 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz LONET DOO 1-01-3450-41/18-2 Лозница