Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: SU ONLINE DOO скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

SU ONLINE DOO
Пуно пословно име: PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKU DELATNOST SU-ONLINE DOO SUBOTICA, TRG CARA JOVANA NENADA 15
Интернет страна: www.suonline.net
Адреса: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
Контакт за приговоре: Трг цара Јована Ненада 15, 024/559200, support@suonline.net
Услуге које пружа SU ONLINE DOO
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.12.2006 16.10.2017 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге номадска
SU ONLINE DOO 1000-21/1 1-01-3450-85/13 псд Град Суботица
Мреже за које је регистрован SU ONLINE DOO
Датум издавања Престанак важења Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
04.07.2016 16.10.2017 WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) МHz и (5470-5725) MHz SU ONLINE DOO 1-03-3450-71/16-1 Суботица