Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
28.07.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: NEOBEE.NET скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

NEOBEE.NET
Пуно пословно име: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NEOBEE.NET NOVI SAD,
Интернет страна: www.neobee.net
Адреса: Народног фронта 55А, 21000 Нови Сад
Контакт за приговоре: Народног фронта 55А, 021/480-30-00, office@neobee.net
Услуге које пружа NEOBEE.NET
Датум издавања Престанак важења Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
01.12.2006 26.08.2010 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге NEOBEE.NET 1000-22/1 Територија Републике Србије
12.02.2009 26.08.2010 Услуга преноса говора коришћењем Интернета NEOBEE.NET 1010-16/1 Терирорија Републике Србије