Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга

ажуриран: 
18.06.2021

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Оператор: SABOTRONIC DOO SENTA скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

SABOTRONIC DOO SENTA
Пуно пословно име: SABOTRONIC DOО PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKI INŽINJERING I AUTOMATIZACIJU, SENTA
Интернет страна: www.stcable.tv.rs
Адреса: Маршала Тита 111, 24300 Бачка Топола
Контакт за приговоре: Маршала Тита 111, 024/4-155-166, office@sabotronic.rs
Услуге које пружа SABOTRONIC DOO SENTA
Датум издавања Врста услуге Мрежа Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
09.02.2007 Дистрибуција медијских садржаја фиксна
SABOTRONIC DOO SENTA 1100-21/1 1-01-3450-116/13 псд Општина Сента
02.07.2007 Услуга приступа Интернету и Интернет услуге фиксна
SABOTRONIC DOO SENTA - OGRANAK, WAVENET SENTA 1000-141/1 1-01-3450-116/13 псд Територија општина Сента и Кањижа
Мреже за које је регистрован SABOTRONIC DOO SENTA
Датум издавања Врста мреже Оператор Број дозволе Број потврде Подручје
28.09.2009 Кабловска мрежа за приступ SABOTRONIC DOO SENTA 1600-20/1 1-01-3450-116/13 псд Подручје општине Сента