Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
27.01.2021
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

84269 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
930510 012/000678/005 "VIP MOBILE" ДОО 11565.00000 MHz 11035.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FX/CP СЕНТА, АРПАДОВА 104 Више Мање
930511 012/000678/006 "VIP MOBILE" ДОО 11035.00000 MHz 11565.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FX/CP БЕЧЕЈ, КП 3837 Више Мање
930677 012/000678/007 "VIP MOBILE" ДОО 11565.00000 MHz 11035.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FX/CP СЕНТА, АРПАДОВА 104 Више Мање
930678 012/000678/008 "VIP MOBILE" ДОО 11035.00000 MHz 11565.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FX/CP БЕЧЕЈ, КП 3837 Више Мање
930524 012/000678/023 "VIP MOBILE" ДОО 38321.50000 MHz 37061.50000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FX/CP НОВИ САД, ПРИМОРСКА 92 Више Мање
930525 012/000678/024 "VIP MOBILE" ДОО 37061.50000 MHz 38321.50000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FX/CP НОВИ САД, КОТЕКС, ПРИМОРСКА 92 Више Мање
930691 012/000724/001 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP БЕОГРАД, КОСОВСКА 47 Више Мање
930682 012/000724/002 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 1-3 Више Мање
930722 012/000724/003 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP БЕОГРАД, БОЈАНСКА 16 Више Мање
930723 012/000724/004 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP БЕОГРАД, ТАКОВСКА 10 Више Мање
930675 012/000724/005 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP БЕОГРАД,СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 20 Више Мање
930565 012/000724/006 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP БЕОГРАД, МИТЕ ЦЕНИЋА 11 Више Мање
930566 012/000724/007 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP Н.БЕОГРАД,ЛЕДИНЕ,СУРЧИНСКА 10Е Више Мање
930568 012/000724/008 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP БЕОГРАД, МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ 20 Више Мање
930569 012/000724/009 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP БЕОГРАД, БАЈЕ ПИВЉАНИНА 66 Више Мање
930570 012/000724/010 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP БЕОГРАД,ВУК.СПОМЕНИК,ПОД.Ж.СТ. Више Мање
930571 012/000724/011 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP Н.БЕОГРАД,МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 9 Више Мање
930572 012/000724/012 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 55 Више Мање
930573 012/000724/013 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 72 Више Мање
930724 012/000724/014 Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво 2125.00000 MHz - 2140.00000 MHz 1935.00000 MHz - 1950.00000 MHz 13.11.2012 12.11.2022 FB/CP ВРЧИН, БРЂАНСКА 10 Више Мање