Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
27.01.2021
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

84269 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
998915 019/001497/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 38321.50000 Hz 37061.50000 Hz 13.01.2020 12.01.2030 FX/CP ПРИЛИКЕ МАЛИЧ, КП 4074, CA72 Више Мање
1003250 020/000403/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 37061.50000 Hz 38321.50000 Hz 27.04.2020 26.04.2030 FX/CP ЛОКВЕ ББ, КП 3622, BIZ382 Више Мање
975767 018/000272/001 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 423.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC ЖИТОРАЂА Више Мање
975768 018/000272/002 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 416.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC ПОЖАРЕВАЦ Више Мање
975769 018/000272/003 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 377.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC БЛАЦЕ Више Мање
975770 018/000272/004 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 377.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC БЛАЦЕ Више Мање
975771 018/000272/005 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 468.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC КРАЉЕВО, ЧУКОЈЕВАЦ Више Мање
975772 018/000272/006 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 468.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC КРАЉЕВО, ЧУКОЈЕВАЦ Више Мање
975773 018/000272/007 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 255.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC ДОЊЕ МЕЂУРОВО, АЕРОДРОМ НИШ Више Мање
975774 018/000272/008 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 255.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC ДОЊЕ МЕЂУРОВО, АЕРОДРОМ НИШ Више Мање
975775 018/000272/009 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 405.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC КУЛИНА Више Мање
975776 018/000272/010 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 405.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC КУЛИНА Више Мање
975777 018/000272/011 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 337.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC ВРАЊЕ Више Мање
975778 018/000272/012 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 337.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC ВРАЊЕ Више Мање
975779 018/000272/013 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 328.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC СРЕМСКА МИТРОВИЦА Више Мање
975780 018/000272/014 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 328.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC СРЕМСКА МИТРОВИЦА Више Мање
975781 018/000272/015 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 390.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC ВАЉЕВО, КОТЕШИЦА Више Мање
975782 018/000272/016 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 390.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC ВАЉЕВО, КОТЕШИЦА Више Мање
975807 018/000272/041 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 495.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC ПАНЧЕВО Више Мање
975808 018/000272/042 КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД 416.00000 kHz 04.03.2018 03.03.2028 AL/RC ПОЖАРЕВАЦ Више Мање