Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
24.11.2020
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

83890 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
1012675 020/001385/001 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012676 020/001385/002 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012677 020/001385/003 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012678 020/001385/004 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012679 020/001385/005 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012680 020/001385/006 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012681 020/001385/007 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012682 020/001385/008 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1010176 020/001528/001 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP КП 1291, КО ВРДНИК Више Мање
1010177 020/001528/002 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP КП 1149/2, КО МЛАДЕНОВО Више Мање
1010178 020/001528/003 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP КП 440, КО КУПИНОВО, ПЕЋИНЦИ Више Мање
1010179 020/001534/001 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP КП 212/2, КО МИОНИЦА Више Мање
1010180 020/001534/002 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP КП 1220, КО УДОВИЦЕ Више Мање
1010181 020/001534/003 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP КП 2222/3, КО БЕЛАНОВИЦА Више Мање
1010182 020/001534/004 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP КП 840/4, КРШИНО БРДО Више Мање
1010183 020/001534/005 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP УЛ. МИКА ПЕТРОВИЋА 21 Више Мање
1010184 020/001534/006 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP КП 386, СЕЛО МЕЂУЛУЖЈЕ Више Мање
1010185 020/001534/007 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP КП 6684/1 Више Мање
1010186 020/001534/008 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP КП 2472/1, ГРАЧАЦ Више Мање
1010187 020/001534/009 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 22.12.2020 01.12.2026 FB/CP КП 1089/2, БРАЈИНОВАЦ Више Мање