Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
24.11.2020
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

83890 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
1012675 020/001385/001 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012676 020/001385/002 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012677 020/001385/003 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012678 020/001385/004 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012679 020/001385/005 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012680 020/001385/006 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012681 020/001385/007 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1012682 020/001385/008 Служба за заједничке послове града Новог Сада 462.92500 MHz 462.92500 MHz 17.01.2021 16.01.2031 ML/CO ПОДРУЧЈЕ НОВОГ САДА Више Мање
1010506 020/001529/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 22011.50000 MHz 23019.50000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP ГАМЗИГРАД, FELIX ROMULIANA, BIZ434 Више Мање
1010507 020/001529/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 23019.50000 MHz 22011.50000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP ГАМЗИГРАД, КП 694, ZA12 Више Мање
1009777 020/001475/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 19150.00000 MHz 18140.00000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP ПРАЊАНИ, CAP16 Више Мање
1009778 020/001475/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 18140.00000 MHz 19150.00000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP ГОЈНА ГОРА (ОШТРИЦА), CA16 Више Мање
1009779 020/001494/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 19095.00000 MHz 18085.00000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP РХМЗ, BIZ433 Више Мање
1009780 020/001494/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 18085.00000 MHz 19095.00000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP БГТ03 Више Мање
1009781 020/001453/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 22316.00000 MHz 23324.00000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP SAP100 Више Мање
1009782 020/001453/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 23324.00000 MHz 22316.00000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP CA15 Више Мање
1012893 020/001639/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 23345.00000 MHz 22337.00000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP ВЛАСИНА ЕCO ЕNERGY ПРОДАНЧЕ BIZ092 Више Мање
1012894 020/001639/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 22337.00000 MHz 23345.00000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP РАВНИ ДЕЛ LE16 Више Мање
1012895 020/001640/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 18140.00000 MHz 19150.00000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP УМЧАРИ BG356 Више Мање
1012896 020/001640/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 19150.00000 MHz 18140.00000 MHz 23.11.2020 22.11.2030 FX/CP МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ 2, BG289 Више Мање