Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
01.12.2020
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

83969 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
996418 019/001084/008 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 22134.00000 MHz 23142.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP О.ПОЉЕ ББ Више Мање
996419 019/001084/009 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 15299.00000 MHz 14571.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP ТРГ МИРКА ТОМИЋА 2 Више Мање
996420 019/001084/010 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 14571.00000 MHz 15299.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP КП 2234 Више Мање
996421 019/001084/011 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 15299.00000 MHz 14571.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP КП 875 Више Мање
996422 019/001084/012 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 14571.00000 MHz 15299.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP КП 598/1 И 599/1 Више Мање
996423 019/001084/013 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 23142.00000 MHz 22134.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP РАТКА ПАВЛОВИЋА 15А Више Мање
996424 019/001084/014 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 22134.00000 MHz 23142.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP КРАЉА АЛЕКСАНДРА ББ Више Мање
996425 019/001084/015 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 23170.00000 MHz 22162.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP КП 5872/1 Више Мање
996426 019/001084/016 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 22162.00000 MHz 23170.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP ЦАРА ЛАЗАРА 59 Више Мање
996427 019/001084/017 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 15313.00000 MHz 14585.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP ПАЗОВАЧКА 1, КП 1/2 Више Мање
996428 019/001084/018 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 14585.00000 MHz 15313.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP О.ПОЉЕ ББ Више Мање
996429 019/001084/019 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 38514.00000 MHz 37254.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP ЗЕМУН, ОХРИДСКА 9 Више Мање
996430 019/001084/020 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 37254.00000 MHz 38514.00000 MHz 25.11.2019 24.11.2029 FX/CP УГРИНОВАЧКА 80 Више Мање
996433 019/000997/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 23030.00000 MHz 22022.00000 MHz 21.10.2019 20.10.2029 FX/CP БРЕЗНА, КV24 Више Мање
996434 019/000997/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 22022.00000 MHz 23030.00000 MHz 21.10.2019 20.10.2029 FX/CP ГОРЊА КАМЕНИЦА, КVТ03 Више Мање
996435 019/001006/001 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 8059.02000 MHz 7747.70000 MHz 04.11.2019 03.11.2029 FX/CP ЦРВЕНИ ЧОТ Више Мање
996436 019/001006/002 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 7747.70000 MHz 8059.02000 MHz 04.11.2019 03.11.2029 FX/CP ЗРЕЊАНИН СОЛИТЕР Више Мање
996437 019/001006/003 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 8118.32000 MHz 7807.00000 MHz 04.11.2019 03.11.2029 FX/CP ЦРВЕНИ ЧОТ Више Мање
996438 019/001006/004 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 7807.00000 MHz 8118.32000 MHz 04.11.2019 03.11.2029 FX/CP ЗРЕЊАНИН СОЛИТЕР Више Мање
996439 019/001006/005 JAVNO PREDUZEĆE EMISIONA TEHNIKA I VEZE BEOGRAD (ČUKARICA) 8177.62000 MHz 7866.30000 MHz 04.11.2019 03.11.2029 FX/CP ЦРВЕНИ ЧОТ Више Мање