Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података са Извештајима о Техничком прегледу

ажуриран: 
29.03.2017
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

448 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Назив Додатни подаци Подносилац Број документа Датум
1 Напајање и резервно напајање ГН Пријепоље Главни пројекат број: N-88/2006 Редован Телеком Србија а.д. (Таковска бр. 2) Дирекција за мрежу Сектор за инжењеринг 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-20/07 09.07.2009
1 Проширење КН "Ђурђево" за 432 амалогних претплатника и 60 међумесних прикључака типа ДКТС-22 Главни пројекат број: К-5/08 Редован Телеком Србија а.д. Извршна јединица Нови Сад Служба за планирање и инжењеринг 21000 Нови Сад Народних хероја бр. 2 1-06-3459-15/09 27.09.2011
1 Проширење дигиталне ГЦ Нови Пазар у систему Siemens EWSD V.14A Главни пројекат број: К-38/2005 Редован Телеком Србија а.д. (Таковска бр. 2) Дирекција за мрежу Сектор за инжењеринг 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-73/07 22.07.2009
1 Изграђена ЧЦ "Вршац" у систему Alcatel 1000 E10ММ (комутациона опрема, напајање и резервно напајање) Главни пројекат број: GP-30/2004 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-357/11 31.10.2011
1 Проширење ГН Нови Пазар у систему Siemens EWSD, верзија V.14 Главни пројекат број: К-67/2004 Редован Телеком Србија а.д. (Таковска бр. 2) Дирекција за мрежу Сектор за инжењеринг 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-69/07 22.07.2009
1 Проширена ЧЦ "Вршац" у систему Alcatel 1000 E10ММ (комутациона опрема, напајање и резервно напајање) Главни пројекат број: GPЕ1-30/2005 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-358/11 31.10.2011
1 Напајања и резервног напајања проширења ГН Нови Пазар проширењем КН Украс, КН Тутин, КН Сјеница и изградњом КН Рибариће Главни пројекат број: N-38/2005 Редован Телеком Србија а.д. (Таковска бр. 2) Дирекција за мрежу Сектор за инжењеринг 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-86/07 22.07.2009
1 Друго проширење ЧЦ "Вршац" у систему Alcatel 1000 E10ММ (комутациона опрема, напајање и резервно напајање) Главни пројекат број: GPЕ2-30/2006 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-359/11 31.10.2011
1 Проширена дигитална ТЦ "Ужице" у сиситему EWSD-V14А Главни пројекат број: K-22/2006 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње Сектор за изградњу управљачко комутационих система 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-64/09 09.07.2009
1 Mрежно консолидована ЧЦ "Вршац" у систему Alcatel 1000 E10 за 2008. годину Главни пројекат број: GPЕ4-30/2009 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-360/11 31.10.2011
1 Проширење ГН Пријепоље и изградња удаљених степена RDLU Залуг, RDLU Коловрт, RDLU Бродарево и RDLU Акмичићиу систему Siemens EWSD, верзија V.14 Главни пројекат број: К-81/2004 Редован Телеком Србија а.д. (Таковска бр. 2) Дирекција за мрежу Сектор за инжењеринг 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-68/07 09.07.2009
1 Уведена софтверска верзија R27.2, SSF функција и мрежно консолидована ЧЦ "Вршац" у систему Alcatel 1000 E10 за 2007. годину Главни пројекат број: GPЕ3-30/2007 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-361/11 31.10.2011
1 Изграђен RDLU "Годљево" матичне ТН "Ужице" у систему Siemens EWSD капацитета 512 аналогних и 16 ISDN (2B+D) Главни пројекат број: К-165/2005 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње Сектор за изградњу управљачко комутационих система 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-59/09 09.07.2009
1 Уведена софтверска верзија R27.2, SSF функција и мрежно консолидована ГЦ "Врање" у систему Alcatel 1000 E10 за 2007. годину Главни пројекат број: GPЕ6-11/2008 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-350/11 21.10.2011
1 Изграђен RDLU "Горобиље" матичне ТН "Ужице" у систему Siemens EWSD капацитета 800 аналогних и 16 ISDN (2B+D) Главни пројекат број: К-169/2005 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње Сектор за изградњу управљачко комутационих система 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-58/09 09.07.2009
1 Изграђен CSND "Владичин Хан" у систему Alcatel 1000 E10 Главни пројекат број: PR-05 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-344/11 21.10.2011
1 Изграђен RDLU "Висибаба" матичне ТН "Ужице" у систему Siemens EWSD капацитета 864 аналогних и 16 ISDN (2B+D) Главни пројекат број: К-168/2005 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње Сектор за изградњу управљачко комутационих система 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-57/09 09.07.2009
1 Проширена ГЦ "Врање" у систему Alcatel 1000 E10ММ (комутациона опрема, напајање и резервно напајање) Главни пројекат број: GPЕ3-11/2004 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-345/11 21.10.2011
1 Изграђен RDLU "Мокра Гора" матичне ТН "Ужице" у систему Siemens EWSD капацитета 704 аналогних и 16 ISDN (2B+D) Главни пројекат број: К-167/2005 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње Сектор за изградњу управљачко комутационих система 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-56/09 09.07.2009
1 Проширена ГЦ "Врање" у систему Alcatel 1000 E10ММ (комутациона опрема) Главни пројекат број: GPЕ2-11/2003 Редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестициноне изградње 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-06-3459-348/11 21.10.2011