Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података са Извештајима о Техничком прегледу

ажуриран: 
29.03.2017
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Назив Додатни подаци Подносилац Број документа Датум
1 Проширење КН "Ђурђево" за 432 амалогних претплатника и 60 међумесних прикључака типа ДКТС-22 Главни пројекат број: К-5/08 Редован Телеком Србија а.д. Извршна јединица Нови Сад Служба за планирање и инжењеринг 21000 Нови Сад Народних хероја бр. 2 1-06-3459-15/09 27.09.2011