Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података са Извештајима о Техничком прегледу

ажуриран: 
29.03.2017
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Назив Додатни подаци Подносилац Број документа Датум
1 Изграђена приступна мрежа на подручију MSAN "Мраморак" - АТЦ "Ковин" Главни пројекат број: R-134/2007 редован Телеком Србија а.д. Дирекција за технику Функција инвестиционе изградње Сектор за изградњу приступне мреже 11070 Нови Београд Булевар уметности бр. 16а 1-03-3458-303/11 03.10.2011