Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података са Извештајима о Техничком прегледу

ажуриран: 
29.03.2017
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Назив Додатни подаци Подносилац Број документа Датум
1 Изграђена оптичка приступна мрежа "Североисточна радна зона" Инђија у постојећој инфрастуктури Редован Предузеће за телекомуникације ''Tелеком Србија'' а.д. Извршна једница "Сремска Митровица" Краља Петра I број: 2, 22000 Сремска Митровица, ПИБ: 100002887, МБ: 17162543 1-03-3458-200/12-4 03.12.2012