• Адреса
 • Вишњићева 8

  11000 Београд

  Република Србија

 • Телефони
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Факс
 • 011/3242-537

 • Рател на интернету
 • ratel@ratel.rs

  https://www.ratel.rs

Почетна странаБаза података за Техничке дозволе – сертификате

База података за Техничке дозволе – сертификате

База података за Техничке дозволе – сертификате

ажуриран: 
29.03.2017
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

 1. Врста: Техничка дозвола - сертификат о усклађености пројекта и пројектне документације за телекомуникационе мреже и системе
Тренутни критеријум прегледа задовољава 1 запис.
Редни број Назив пројекта Број пројекта Подносилац Број Датум
8097 Главни пројекат за изградњу Магистралне Опrпичке Транспорiпне мреже
onepamepa NUBA invest
CS-11/GP-01 Привредно друштво Нуба Инвест д.о.0., Београд, Булевар Михајла Пупина 6/XV, ПИБ: 106044736, MB: 20525134 1-01-3454-2747/11 30.05.2011