Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података за Техничке дозволе – сертификате

ажуриран: 
29.03.2017
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Врста: Техничка дозвола - сертификат о усклађености пројекта и пројектне документације за телекомуникационе мреже и системе
Редни број Назив пројекта Број пројекта Подносилац Број Датум
8097 Главни пројекат за изградњу Магистралне Опrпичке Транспорiпне мреже
onepamepa NUBA invest
CS-11/GP-01 Привредно друштво Нуба Инвест д.о.0., Београд, Булевар Михајла Пупина 6/XV, ПИБ: 106044736, MB: 20525134 1-01-3454-2747/11 30.05.2011