Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Регистар закључених уговора о интерконекцији

ажуриран: 
10.06.2024

Изаберите један или више критеријума који ограничавају преглед закључених уговора о интерконекцији. Ако не желите да користите неки критеријум оставите на датом критеријуму вредности "Све вредности"

Заводни број

Назив оператера

Назив другог оператера

Датум потписивања

од:
КАЛЕНДАР
до:
КАЛЕНДАР
Изаберите други регистар

Регистри