Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

41 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број Назив Први оператер Други оператер Датум потписивања Анекси уговора
1 1-03-345-26/07 Уговор о Интерконекцији закључен дана 8. фебруара 2007. године између Прeдузећа за телекомуникације „Телеком Србија“а.д. и Yettel d.o.o. Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д Yettel d.o.o. 08.02.2007 Више Мање
2 1-03-1222-4/07 Уговор о Интерконекцији закључен дана 28. маја 2007. године између Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. и TopNet d.o.o (Vip mobile d.o.o) Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д TopNet d.o.o. (Vip mobile d.o.o) 28.05.2007 Више Мање
3 1-03-1221-2/07 Уговор о Интерконекцији закључен дана 12. јула 2007. године између Yettel d.o.o. и А1 Србија (Vip Mobile d.o.o.) Yettel d.o.o. A1 Srbija d.o.o. 12.07.2007 Више Мање
19 1-03-1221-1/09 Уговор о Интерконекцији између Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. и „INT-CS“ .d.o.o примљен у Агенцију дана 22.10.2009.године Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д „INT-CS“ .d.o.o 22.10.2009  
21 1-03-1221-1/10 Уговор о Интерконекцији закључен дана 9. фебруара 2010. године између Orion telekom (Media Works d.o.o.) и А1 Србија д.о.о. (VIP Mobile d.o.o) ORION TELEKOM A1 Srbija d.o.o. 09.02.2010 Више Мање
25 1-03-1221-2/09-3 Уговор о Интерконекцији између Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. и „MEDIA WORKS“ .d.o.o ,закључен 5.02.2010 .године, са припадајућим Анексима од 4-10-примљен у Агенцију дана 2.3.2010.године TELEKOM SRBIJA MEDIA WORKS 05.02.2010  
26 1-03-1221-2/10 Уговор о Интерконекцији између Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. и „ABA Tel“ .d.o.o примљен у Агенцију дана 22.3.2010.године. Дописом број 1-01-34900-31/17 од 08.12.2017. Телеком Србија обавестио да је уговор раскинут TELEKOM SRBIJA ABA TEL 19.03.2010 Више Мање
29 1-03-1221-6/10 Уговор о пружању услуга директне интерконекције закљученог дана 6.7.2010. године између А1 Србија (Vip Mobile d.o.o.) и Yettel d.o.o. Yettel d.o.o. A1 Srbija d.o.o. 06.07.2010 Више Мање
30 1-03-1221-7/10 Уговор о интерконекцији закључен дана 10.6.2010. године између "Media Works d.o.o." и Yettel d.o.o MEDIA WORKS Yettel d.o.o. 10.06.2010  
31 kab-1221-8/10 Уговор о пружању услуга директне интерконекције закључен дана 10.6.2010. године између "Orion Telekom d.o.o." и Yettel d.o.o. ORION TELEKOM Yettel d.o.o. 10.06.2010  
47 1-01-3491-443/12 Уговор о међуповезивању између Телеком Србија а.д. и "SBB" д.о.о. TELEKOM SRBIJA SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE 18.07.2012 Више Мање
48 390522/1 Уговор о међуповезивању између оператора Yettel d.o.o. и Телеком Србија а.д. TELEKOM SRBIJA Yettel d.o.o. 20.12.2012 Више Мање
49 1-01-3491-113/13 Уговор о међуповезивању између оператора А1 Србија (Vip mobile д.о.о.) и Телеком Србија а.д. A1 Srbija d.o.o. TELEKOM SRBIJA 04.03.2013 Више Мање
50 1-01-3491-576/13 Уговор о међуповезивању закључен између Serbia Broadband-Српске Кабловске мреже д.о.о. и Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија а.д." SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE TELEKOM SRBIJA 12.09.2013 Више Мање
58 1-01-3491-162/15 Анекс 1 - 1/2015 и Анекс 2 - 1/2015 Уговора о међуповезивању закљученог између Интерактивне кабловске обједињене мреже д.о.о. и Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија а.д." INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM TELEKOM SRBIJA 19.02.2015 Више Мање
66 1-01-34900-24/15 Уговор о међуповезивању оператора Orion Telekom и ABA TEL ORION TELEKOM ABA TEL 01.10.2015  
68 1-03-345-13/16 Уговор о међуповезивању са припадајућим анексима закључених између СофтНет д.о.о. и Телеком Србија а.д. Telekom Srbija a.d., Beograd SOFTNET 07.03.2016  
69 1-03-3491-342/16 Уговор о међуповезивању са припадајућим анексима између ЈП Пошта Србије и Телеком Србија а.д. Telekom Srbija a.d., Beograd POŠTA SRBIJE 15.04.2016 Више Мање
82 1-03-3491-837/16 Уговор о медјуповезивању између ИКОМ и ЈОТЕЛ од 18.10.2016. године INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM JOTEL 28.10.2016  
84 1-03-34900-36/16 Уговор о међуповезивању између Globaltel и А1 Србија A1 Srbija d.o.o. GLOBALTEL d.o.o. Beograd 18.11.2016 Више Мање