Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број Назив Први оператер Други оператер Датум потписивања Анекси уговора
132 1-01-349-41/19 Уговор о међуповезивању са припадајућим анексима између Телеком Србија а.д. и Kopernikus Technology d.o.o. Telekom Srbija a.d., Beograd KOPERNIKUS TECHNOLOGY 13.05.2019 Више Мање