Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број Назив Први оператер Други оператер Датум потписивања Анекси уговора
133 1-01-349-83/19 Уговор о међуповезивању са припадајућим анексима, закључен између Телеком Срија а.д. и Telemark Systems d.o.o. Telekom Srbija a.d., Beograd TELEMARK SYSTEMS 06.09.2019 Више Мање