Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број Назив Први оператер Други оператер Датум потписивања Анекси уговора
138 1-01-349-140/20 Уговор о међуповезивању са припадајућим анексима закључен између Jotel д.о.о. Ниш и Телеком Србија а.д. Београд Telekom Srbija a.d., Beograd JOTEL 16.12.2020