Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

694 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Претходна
Почетна (1) 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ...
... 31 31 32 32 33 33 34 34 Последња (35) 35
Следећа
Редни број Заводни број одлуке Назив Датум доношења Датотека за преузимање
1 1-К-021-38/20-3 Одлука о усвајању Нацрт Правилника о утврђивању плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 694-790 MHz 08.10.2020  PDF документ (74kB)
2 1-К-021-38/20-2 Одлука о усвајању Правилник о техничким условима за кућне сандучиће 08.10.2020  PDF документ (112kB)
3 1-К-021-38/20-1 Одлука о усвајању Правилникa о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оперaтoра 08.10.2020  PDF документ (113kB)
4 1-02-4040-1/19-35 Oдлука о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину 24.07.2020  PDF документ (165kB)
5 1-К-34908-9/20 Одлука о евиденцији радњи обраде 29.09.2020  PDF документ (620kB)
6 1-К-021-24 20-4 Одлука о плаћању услуга дезинфекције 26.06.2020  PDF документ (87kB)
7 1-К-021-24 20-3 Одлука о усвајању Извештаја о раду РАТЕЛ-а за 2019. годину 26.06.2020  PDF документ (76kB)
8 1-К-021-35 20-5 Одлука о усвајању финансијских извештаја РАТЕЛ-а за 2019. годину 24.07.2020  PDF документ (77kB)
9 1-К-021-24 20-2 Одлука о усвајању Правилник о изменама Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације 26.06.2020  PDF документ (196kB)
10 1-К-021-24 20-1 Одлука о усвајању Нацрта правилника о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу 26.06.2020  PDF документ (72kB)
11 1-К-021-29 20-7 Одлука о усвајању незванично пречишћеног текста Правилника о утврђивању накнада... 24.07.2020  PDF документ (80kB)
12 1-К-021-29 20-6 Одлука о расподели добити РАТЕЛ-а за 2019. годину 24.07.2020  PDF документ (66kB)
13 1-К-021-29 20-3 Одлука о усвајању Правилника о условима и начину обављања поштанских услуга 24.07.2020  PDF документ (120kB)
14 1-К-021-29 20-2 Одлука о усвајању Правилника о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга 24.07.2020  PDF документ (114kB)
15 1-К-021-29 20-1 Одлука о усвајању Правилника о утврђивању јединствених тарифних ставова за универзалну поштанску услугу 24.07.2020  PDF документ (114kB)
16 1-К-021-35 20-4 Одлука о усвајању Правилника о условима и начину обављања поштанских услуга 26.08.2020  PDF документ (125kB)
17 1-К-021-35 20-3 Одлука о усвајању предлога Правилника о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу 26.08.2021  PDF документ (128kB)
18 1-К-021-35 20-2 Одлука о усвајању нацрта правилника о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности 26.08.2019  PDF документ (72kB)
19 1-К-021-35 20-1 Одлука о усвајању нацрта правилника за кућне сандучиће 26.08.2019  PDF документ (68kB)
20 1-К-021-23/20-7 Одлука о усвајању Предлога правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у опсегу од 3400-3800 MHz 29.05.2020  PDF документ (156kB)
Претходна
Почетна (1) 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ...
... 31 31 32 32 33 33 34 34 Последња (35) 35
Следећа