Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право коришћење радио-фреквенција

ажуриран: 
10.04.2019
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

17 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број одлуке Назив Датум доношења Датотека за преузимање
1 1-01-3451-152/18 Решење о давању сагласности привредном друштву Društvo sa ograničenom odgovornošću Informativno marketinško drustvo Vesti на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва 02.19.2018  PDF документ (215kB)
2 1-01-3451-1195/17 Решење о давању сагласности привредном друштву INFORMATIVNI I MARKETINŠKI CENRTAR LUNA PRESS DOO на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва 25.12.2017  PDF документ (217kB)
3 1-01-3451-1004/17-1 Решење о давању сагласности привредном друштву PREDUZEĆE ZA RADIO TELEVIZIJU RТV STRELA DOO на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва 11.06.2017  PDF документ (230kB)
4 1-01-3451-290/17-1 Решење о давању сагласности привредном друштву DRUŠTVO ZA EMITOVANJE RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA KOMETA DOO на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва 04.10.2017  PDF документ (126kB)
5 1-01-3451-1174/16-8 Решење о давању сагласности RADIO DIFUZNOM PREDUZEĆU B92 AKCIONARSKO DRUŠTVO на одлуку о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу 13.03.2017  PDF документ (4MB)
6 1-01-3451-849/16-1 Решење о давању сагласности на пренос права привредном друштву RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE на акт о извршеној статусној промени - издвајање уз припајање 29.08.2016  PDF документ (129kB)
7 1-01-3451-714/16-1 Решење о давању сагласности Радиодифузном предузећу "РАДИО КЛИК ФМ" ДОО на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва 15.08.2016  PDF документ (103kB)
8 1-01-3451-234/16-1 Решење одавању сагласности привредном друштву за производњу, трговину и услуге "ЈОРД" експорт импорт на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог правног лица 28.03.2016  PDF документ (102kB)
9 1-01-3451-76/16-2 Решење о давању сагласности привредном друштву RADIO VRŠAC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU на акт о извршеној статусној промени припајања 03.14.2016  PDF документ (109kB)
10 1-01-3451-209/15-1 Решење о давању сагласности привредном друштву "Hit Music FM"д.о.о на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог правног лица 06.04.2015  PDF документ (95kB)
11 1-01-3451-168/15 Решење о давању сагласности на пренос права привредном друштву JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA BAČKA PALANKA на акт о извршеној статусној промени припајања 23.03.2015  PDF документ (101kB)
12 1-01-3451-266-14/5 Решење о давању сагласности привредном друштву PANONNET DOO SUBOTICA на акт о преносу одобрења за повезивање домаће телекомуникационе мреже са телекомуникационом мрежом друге државе 11.08.2014  PDF документ (96kB)
13 1-01-3451-426/19-7 Решење о давању сагласности привредном друштву PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TURIZAM PLANETA DOO APATIN на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва FM&PRESS 25.11.2019  PDF документ (232kB)
14 1-01-3451-1012-18/4 Решење о давању сагласности привредном друштву "RADIO TELEVIZIJA RUBIN Kruševac" на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва 06.05.2019  PDF документ (232kB)
15 1-01-3451-348/21 Решење о давању сагласности привредном друштву "DOO ZA PROMET I USLUGE 96 ČАČАК" на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва 29.03.2021  PDF документ (233kB)
16 1-01-3451-379/21 Решење о давању сагласности привредном друштву "PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZNAJMLJIVANJE I DISTRIBUCIJU FILMOVA RTV IBM DOO KRALJEVO" на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва 29.03.2021  PDF документ (231kB)
17 1-01-3451-1935/20-1 Решење о давању сагласности привредном друштву "PRIVREDNO DRUŠTVO RADIOMAX DOO ZLATIBOR" на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог привредног друштва 12.01.2021  PDF документ (237kB)