Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право коришћење радио-фреквенција

ажуриран: 
10.04.2019
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број одлуке Назив Датум доношења Датотека за преузимање
12 1-01-3451-266-14/5 Решење о давању сагласности привредном друштву PANONNET DOO SUBOTICA на акт о преносу одобрења за повезивање домаће телекомуникационе мреже са телекомуникационом мрежом друге државе 11.08.2014  PDF документ (96kB)