Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право коришћење радио-фреквенција

ажуриран: 
10.04.2019
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број одлуке Назив Датум доношења Датотека за преузимање
6 1-01-3451-849/16-1 Решење о давању сагласности на пренос права привредном друштву RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE на акт о извршеној статусној промени - издвајање уз припајање 29.08.2016  PDF документ (129kB)