Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

Регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право коришћење радио-фреквенција

ажуриран: 
10.04.2019
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

1 запис

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 0 критеријума за ограничавање резултата.

Редни број Заводни број одлуке Назив Датум доношења Датотека за преузимање
8 1-01-3451-234/16-1 Решење одавању сагласности привредном друштву за производњу, трговину и услуге "ЈОРД" експорт импорт на акт о извршеној статусној промени издвајања уз оснивање новог правног лица 28.03.2016  PDF документ (102kB)