Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

updated: 
04/10/2019

Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija.