Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

updated: 
04/10/2019
descendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascenting

Selected criterion matches

14 records

Download results: CSV format CSV file

You selected 0 advanced search criteria.

Ordinal number Decision Reference Number Name Adoption Date File for download
1 1-01-3451-152/18 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu Društvo sa ograničenom odgovornošću Informativno marketinško drustvo Vesti na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva 19/02/2018  PDF document (215kB)
2 1-01-3451-1195/17 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu INFORMATIVNI I MARKETINŠKI CENRTAR LUNA PRESS DOO na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva 12/25/2017  PDF document (217kB)
3 1-01-3451-1004/17-1 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu PREDUZEĆE ZA RADIO TELEVIZIJU RTV STRELA DOO na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva 06/11/2017  PDF document (230kB)
4 1-01-3451-290/17-1 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu DRUŠTVO ZA EMITOVANJE RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA KOMETA DOO na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva 10/04/2017  PDF document (126kB)
5 1-01-3451-1174/16-8 Rešenje o davanju saglasnosti RADIO DIFUZNOM PREDUZEĆU B92 AKCIONARSKO DRUŠTVO na odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću 03/13/2017  PDF document (4MB)
6 1-01-3451-849/16-1 Rešenje o davanju saglasnosti na prenos prava privrednom društvu RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE na akt o izvršenoj statusnoj promeni - izdvajanje uz pripajanje 08/29/2016  PDF document (129kB)
7 1-01-3451-714/16-1 Rešenje o davanju saglasnosti Radiodifuznom preduzeću "RADIO KLIK FM" DOO na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva 08/15/2016  PDF document (103kB)
8 1-01-3451-234/16-1 Rešenje odavanju saglasnosti privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge "JORD" eksport import na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog pravnog lica 03/28/2016  PDF document (102kB)
9 1-01-3451-76/16-2 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu RADIO VRŠAC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU na akt o izvršenoj statusnoj promeni pripajanja 14/03/2016  PDF document (109kB)
10 1-01-3451-209/15-1 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu "Hit Music FM"d.o.o na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog pravnog lica 04/06/2015  PDF document (95kB)
11 1-01-3451-168/15 Rešenje o davanju saglasnosti na prenos prava privrednom društvu JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA BAČKA PALANKA na akt o izvršenoj statusnoj promeni pripajanja 03/23/2015  PDF document (101kB)
12 1-01-3451-266-14/5 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu PANONNET DOO SUBOTICA na akt o prenosu odobrenja za povezivanje domaće telekomunikacione mreže sa telekomunikacionom mrežom druge države 08/11/2014  PDF document (96kB)
13 1-01-3451-426/19-7 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TURIZAM PLANETA DOO APATIN na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva FM&PRESS 11/25/2019  PDF document (232kB)
14 1-01-3451-1012-18/4 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu "RADIO TELEVIZIJA RUBIN Kruševac" na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva 05/06/2019  PDF document (232kB)