Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

updated: 
04/10/2019
descendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascenting

Selected criterion matches

1 record

Download results: CSV format CSV file

You selected 0 advanced search criteria.

Ordinal number Decision Reference Number Name Adoption Date File for download
11 1-01-3451-168/15 Rešenje o davanju saglasnosti na prenos prava privrednom društvu JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA BAČKA PALANKA na akt o izvršenoj statusnoj promeni pripajanja 03/23/2015  PDF document (101kB)