Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

updated: 
04/10/2019
descendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascenting

Selected criterion matches

1 record

Download results: CSV format CSV file

You selected 0 advanced search criteria.

Ordinal number Decision Reference Number Name Adoption Date File for download
4 1-01-3451-290/17-1 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu DRUŠTVO ZA EMITOVANJE RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA KOMETA DOO na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva 10/04/2017  PDF document (126kB)