Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

updated: 
04/10/2019
descendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascenting

Selected criterion matches

1 record

Download results: CSV format CSV file

You selected 0 advanced search criteria.

Ordinal number Decision Reference Number Name Adoption Date File for download
6 1-01-3451-849/16-1 Rešenje o davanju saglasnosti na prenos prava privrednom društvu RTD DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLUGE na akt o izvršenoj statusnoj promeni - izdvajanje uz pripajanje 08/29/2016  PDF document (129kB)