Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

updated: 
04/10/2019
descendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascenting

Selected criterion matches

1 record

Download results: CSV format CSV file

You selected 0 advanced search criteria.

Ordinal number Decision Reference Number Name Adoption Date File for download
7 1-01-3451-714/16-1 Rešenje o davanju saglasnosti Radiodifuznom preduzeću "RADIO KLIK FM" DOO na akt o izvršenoj statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva 08/15/2016  PDF document (103kB)