Registar podataka o datim saglasnostima na akte kojima se prenosi pravo korišćenje radio-frekvencija

updated: 
04/10/2019
descendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascentingdescendingascenting

Selected criterion matches

1 record

Download results: CSV format CSV file

You selected 0 advanced search criteria.

Ordinal number Decision Reference Number Name Adoption Date File for download
9 1-01-3451-76/16-2 Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu RADIO VRŠAC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU na akt o izvršenoj statusnoj promeni pripajanja 14/03/2016  PDF document (109kB)